top of page

KADRA

Dyrektor - Magdalena Kaźmierczak

Wychowanie przedszkolne - Małgorzata Jaśkowiak, Marta Mikołajczyk

Edukacja wczesnoszkolna - Jolanta Sarnowska, Elżbieta Reimann, Agnieszka Juskowiak

Język polski - Katarzyna Wawrzyniak, Mateusz Bourkane, Magdalena Kaźmierczak

Język niemiecki - Katarzyna Wawrzyniak

Język angielski - Maciej Pawłowicz

Matematyka - Małgorzata Stiller-Rucińska, Dorota Pietrzyk

Informatyka - Joanna Jędrzak

Historia - Elżbieta Ludwiczak, Magdalena Kaźmierczak

Wiedza o społeczeństwie - Elżbieta Ludwiczak

Przyroda - Wiesława Karbowiak

Geografia - Wiesława Karbowiak


Wychowanie do życia w rodzinie - Danuta Manikowska-Pawlak

Biologia - Agnieszka Stawicka - Ostańska

Edukacja dla bezpieczeństwa - Paweł Juszczyk

Technika - Adam Sobczak

Plastyka - Małgorzata Stiller-Rucińska

Muzyka - Elżbieta Reimann

Wychowanie fizyczne - Adam Sobczak

Religia - Martyna Kaczmarek

Chemia - Agnieszka Stawicka - Ostańska

Fizyka - Krzysztof Bajer

Pedagog szkolny - Patrycja Stukowska-Sobkowiak

Psycholog - Hanna Nowosielska-Wojciechowska

Biblioteka - Katarzyna Wawrzyniak

Świetlica - Partycja Stukowska-Sobkowiak, Mateusz Bourkane, Martyna Kaczmarek

Sekretariat - Paulina Łopatka

Pracownicy obsługi - Renata Zając, Grażyna Dutkowiak, Joanna Nagła


 

bottom of page